Luis Suarez: Police probe his Italian citizenship test

23rd Sep 2020    |    Source: BBC

Pic

Luis Suarez flew into Perugia to take the test on 17 September